Prijava Registracija

Prijavite se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Izradite korisnički račun

Polja označena zvijezdicom (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdite lozinku *
Email *
Potvrdite email *
Captcha *

Udruga pravnika u zdravstvu objavljuje da je završeno prikupljanje tema i prijavu predavača za

VIII. Kongres pravnika u zdravstvu, koji će se održati od 05. do 07. listopada 2015. godine
 
u SB "Biokovka" u Makarskoj!

U nastavku donosimo preliminarni program rada Kongresa:

Nedjelja, 22 Ožujak 2015 09:32

Prijedlog Dodatka III TKU

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava
i
Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Spomenki Avberšek, predsjednici,

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, zastupan po Ljubici Pilić, glavnoj tajnici,

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,

Hrvatski liječnički sindikat, zastupan po mr. sc. Ivici Babiću, dr. med., predsjedniku,

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

zaključili su dana ______________ godine

DODATAK III
TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA


Članak 1.
Potpisom ovoga Dodatka ugovorne strane utvrđuju ograničenje materijalnog prava ugovorenog člankom 64. stavak 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 141/2012) za vrijeme važenja Temeljnog kolektivnog ugovora.
Članak 2.
(1) Visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iz članka 64. stavka 2. TKU-a, za vrijeme njegovog važenja, iznosit će 150,00 kuna.
(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se iznos dnevnice iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje od 10. prosinca 2013. godine.

Članak 3.
Osnovica iz članka 69. stavka 2. TKU-a za isplatu jubilarnih nagrada iznosit će 1.800,00 kuna.
Članak 4.
(1) Ugovorne strane sporazumno utvrđuju važenje ovoga Dodatka za vrijeme važenja TKU-a.
(2) Ovaj Dodatak može se otkazati na način i u rokovima ugovorenim u TKU-u.
Članak 5.
Ovaj Ugovor sastavljen je u devet izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi tri primjerka.

Za pregovarački odbor Vlade RH

Ministar rada i mirovinskoga sustava
prof. dr. Mirando Mrsić, dr. med. Za pregovarački odbor sindikata
javnih službi

Hrvatski liječnički sindikat
mr.sc. Ivica Babić, dr.med.
______________________________

______________________________
Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi
Ljubica Pilić
__________________________________

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju
Antun Guljaš
__________________________________

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske
Spomenka Avberšek
___________________________________

Sindikat zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi Hrvatske
Jadranka Ivezić
___________________________________

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
Boris Pleša
___________________________________

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg sv. Marka 2, Zagreb, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava,
i
SINDIKATI U JAVNIM SLUŽBAMA
Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Spomenki Avberšek, predsjednici,
Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, zastupan po Ljubici Pilić, glavnoj tajnici,
Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,
Hrvatski liječnički sindikat, zastupan po mr. sc. Ivici Babiću, dr. med., predsjedniku,
Nezavisni sindikat zaposlenih u Hrvatskom zdravstvenom osiguranju, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

dana __________ ožujka 2015. godine, sklopili su sljedeći

OKVIRNI SPORAZUM
O PRIMJENI OSNOVICE ZA IZRAČUN JUBILARNE NAGRADE
ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Svrha i cilj Sporazuma
Članak 1.
Okvirnim Sporazumom o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Sporazum) Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada), te reprezentativni sindikati u javnim službama (u daljnjem tekstu: sindikati), potpisnici Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine", broj 141/12) (u daljnjem tekstu:TKU), suglasno utvrđuju da je cilj ovog Sporazuma sveobuhvatno i cjelovito rješavanje spornog pitanja primjenjive visine osnovice za izračun jubilarne nagrade, koja je uređena člankom 69. TKU-a, odnosno člankom 4. Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Dodatak II), u cilju sprječavanja potrebe pokretanja mogućih sudskih sporova po toj osnovi te stvaranja nepotrebnih sudskih troškova.

Predmet Sporazuma
Članak 2.
Ovim Sporazumom utvrđuju se međusobna prava i obveze Vlade i sindikata, kao i aktivnosti koje će biti potrebno poduzeti od strane potpisnika ovoga Sporazuma u ispunjavanju svrhe i cilja utvrđenog člankom 1. ovoga Sporazuma.

Obveze Vlade
Članak 3.
(1) Uzimajući u obzir dosadašnju sudsku praksu u odnosu na pitanje primjenjive visine osnovice za izračun jubilarne nagrade za službenike i namještenike u javnim službama, koji su pravo na jubilarnu nagradu ostvarili u 2014. godini, prema kojoj su sudovi zauzeli stav da službenicima i namještenicima u javnim službama pripada pravo na jubilarnu nagradu u visini osnovice uređene člankom 69. TKU-a, radi ispunjanja svrhe i cilja ovoga Sporazuma, Vlada se obvezuje:

1) Svim službenicima i namještenicima u javnim službama, koji su u 2014. godini ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, isplatiti razliku između iznosa jubilarne nagrade koji je isplaćen prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna i iznosa osnovice za izračun jubilarne nagrade od 1.800,00 kuna.
2) Pripadajuću razliku iznosa jubilarne nagrade iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, isplatiti u tri navrata do kraja 2015. godine, i to na način da će se isplata vršiti prema vremenu ostvarivanja prava na isplatu jubilarne nagrade na slijedeći način:
- prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2014. godine, najkasnije do ____________ 2015. godine;
- druga isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza 2014. godine, najkasnije do ____________ 2015. godine;
- treća isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine, najkasnije do ____________ 2015. godine;
3) Svim poslodavcima u javnim službama koji su u radnom sporu s službenikom ili namještenikom zbog isplate razlike visine jubilarne nagrade, dostaviti uputu u kojoj bi se poslodavcima predložilo sklapanje nagodbe s utvrđenim pravom na isplatu jubilarne nagrade prema osnovici od 1.800,00 kuna.

(2) Potpisnici ovoga Sporazuma suglasno utvrđuju da obveze Vlade iz članka 3. ovoga Sporazuma, nastaju s danom potpisa Dodatka III. TKU.

Obveze sindikata
Članak 4.
Radi ispunjenja svrhe i ciljeva iz članka 1. ovoga Sporazuma, sindikati se obvezuju:
1) Svim svojim članovima koji su u radnom sporu s poslodavcem zbog isplate razlike visine jubilarne nagrade, predložiti sklapanje nagodbe u kojoj bi se utvrdilo pravo na isplatu jubilarne nagrade prema osnovici od 1.800,00 kuna.
2) Ne pokretati niti na bilo koji način sudjelovati u postupcima pokrenutim tužbom za zaštitu kolektivnih interesa i prava.
3) Poslodavcu dostaviti popis radnika, odnosno svojih članova koji neće pokretati sudske sporove, već pristaju na isplatu razlike jubilarne nagrade prema članku 3. ovoga Sporazuma.
4) Sa Vladom sklopiti Dodatak III. TKU, najkasnije do 1. travnja 2015. godine, kojim bi se utvrdilo pravo na isplatu jubilarne nagrade u 2015. godini, uz primjenu osnovice od 1.800,00 kuna te iznos dnevnice od 150,00 kuna.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa svih sindikata potpisnika TKU-a.

Članak 6.
Sporazum se zaključuje u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki od potpisnika na strani sindikata zadržava po jedan, a Vlada dva primjerka.

Za pregovarački odbor Vlade RH

Ministar rada i mirovinskoga sustava
prof. dr. Mirando Mrsić, dr. med. Za pregovarački odbor sindikata
javnih službi

Hrvatski liječnički sindikat
mr.sc. Ivica Babić, dr.med.
______________________________

______________________________
Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi
Ljubica Pilić
__________________________________

Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju
Antun Guljaš
__________________________________

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske
Spomenka Avberšek
___________________________________

Sindikat zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi Hrvatske
Jadranka Ivezić
___________________________________

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske
Boris Pleša
___________________________________

Na temelju članka 27. Statuta Udruge pravnika u zdravstvu, s a z i v a m

8. redovnu godišnju Skupštinu

UDRUGE PRAVNIKA U ZDRAVSTVU

koja će se održati

dana 25. travnja 2015. godine (subota), s početkom u 16,00 sati,

u ugostiteljskom objektu „Konoba Volta",
Dr. Franje Tuđmana 8 - 51322 FUŽINE
http://www.tz-fuzine.hr/view.asp?p=4 

te predlažem slijedeći
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i uvodna riječ predsjednice Udruge
2. Izbor radnog Predsjedništva
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu i financijskom poslovanju Udruge u 2014.-oj godini
5. Razmatranje i donošenje prijedloga Plana i Programa rada Udruge za slijedeće jednogodišnje razdoblje
6. Dogovor oko organizacije 8. Kongresa pravnika u zdravstvu
7. Razno

Pisani materijal za Skupštinu biti će dostavljeni na samoj Skupštini.

Molim da svoj dolazak potvrdite na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili na brojeve telefona: 042/393-161 ili GSM 099/22 839 22 najkasnije do 22. travnja 2015. godine.

Predsjednica
Udruge pravnika u zdravstvu:
Snježana Cerjan, mag.iur., v.r.

 

VLADA je danas održala telefonsku sjednicu

s koje je u saborsku proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, te Prijedlog zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama.


Prvim se prijedlogom zakona produžuje do 31. prosinca 2015. primjena uskrate isplate postotnog uvećanja koeficijenata složenosti poslova, odnosno uvećanja plaća za 4, 8 i 10% nakon ostvarenih 20, 30 i 35 godina radnog staža za 2015. godinu, koja su za zaposlene u državnim i javnim službama ugovorena kolektivnim ugovorima i drugim sporazumima, kojima je Vlada Republike Hrvatske potpisnica i stranka, priopćili su iz Vlade.

Uskratom isplate ovih uvećanja koeficijenta složenosti poslova, odnosno plaća zaposlenima u državnim i javnim službama u 2015. godini, ostvarit će se odgovarajući dio potrebnih ušteda u državnom proračunu, što je obveza Republike Hrvatske proistekla u okviru Europskog semestra i Programa konvergencije o provedbi mjera ekonomske politike u svrhu korekcije prekomjernog proračunskog manjka. Ušteda se po ovoj osnovi u području troškova proračuna za zaposlene u javnim službama procjenjuje na oko 300 milijuna kuna u 2015. godini, navode iz Vlade.

Nema božićnice i regresa za godišnji

Drugim se prijedlogom zaposlenima u javnim službama uskraćuje isplata godišnje nagrade za božićne blagdane (božićnice) i regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2015. godinu.

Kako navode iz Vlade, zbog održavanja fiskalne održivosti sustava javnih službi, te činjenice da se odgovarajuće uštede po osnovi pojedinih materijalnih prava ne mogu ostvariti u dogovoru sa sindikatima, s obzirom da je nužna suglasnost svih sindikata na izmjene i dopune Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, kao nužnog preduvjeta za stupanje na snagu i važenje tako prihvaćenih izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, zaposlenima u javnim službama nužno je u 2015. godini uskratiti isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane (božićnice) i regresa za korištenje godišnjeg odmora.

Uskratom isplate ovih materijalnih prava uštedjet će se oko 350 milijuna kuna, a materijalna prava zaposlenih u javnim službama izjednačit će se s pravima zaposlenih u državnim službama, koji temeljem dogovora sindikata i Vlade Republike Hrvatske iz 2013. godine ne ostvaruju pravo na regres i božićnicu do 2016. godine, zaključuje se u priopćenju Vlade.

Izvor: http://www.index.hr/vijesti/clanak/vlada-javnim-sluzbama-ukida-dodatke-za-staz-bozicnice-i-regrese-za-godisnji-odmor/808313.aspx

"Sindikati neslužbeno podupiru uvođenje stimulacija i destimulacija"

HRVATSKA 21.3.2015. 12:06 Poslovni.hr/Hina

Varga odgovara kako još nije čuo ništa decidirano od sindikata.

Ministar zdravlja Siniša Varga izjavio je u subotu kako od predstavnika sindikata zaposlenih u javnom sektoru još nije dobio decidiran stav na moguće uvođenje fiksnog i varijabilnog dijela plaće, ali da su u neslužbenim razgovorima poduprli tu ideju.

Upitan o najavama da će se u sklopu minireforme javne uprave uvesti fiksni i varijabilni dio u plaćama zaposlenih, Varga je uoči sjednice Glavog odbora SDP-a kazao kako pitanje reforme zahtijeva vrlo široku raspravu sa socijalnim partnerima, odnosno sidikatima zaposlenih u javnoj upravi.

"S onima s kojima sam razgovarao, svi su za uvođenje stimulacije za dobre radnike i destimulacije za one koji imaju slabe rezultate u radu. Mi sad gledamo kakve su nam u tom smislu zakonske mogućnosti i kako to napraviti", rekao je.

Na dodatni upit kakav je stav sindikata prema najavama uvođenja stimulacija, odnosno destimulacija, Varga odgovara kako još nije čuo ništa decidirano od sindikata. "Ali, u neslužbenim razgovorima s povjerenicima doznao sam da podržavaju tu ideju", kazao je.

Upitan očekuje li prosvjede sindikata u izbornoj godini, ako krenu otpuštanja u javnom sektoru, Varga odgovara da nije spominjao otpuštanja. "Govorimo o bonusu i malusu unutar obračuna plaća. Prema tome, za državu je neutralno, ali za građane i efikasnost sustava to znači boljitak", rekao je.

Ministar financija Boris Lalovac izjavio je u srijedu, nakon sjednice Vlade, kako bi valjalo za zaposlene u javnom sektoru uvesti jasne kriterije uspješnosti i varijabilni dio plaće. "Nadam se da ćemo uspostaviti mjere uspješnosti u našoj javnoj upravi, a u Ministarstvu financija krećemo s Poreznom upravom i Carinom", rekao je Lalovac.

Dodao je kako će u njegovu ministarstvu pokušati uvesti varijabilni dio plaće, ali ne na sadašnju nego "neku osnovnu plaću". "Ako Vlada, ne radi li dobro, nakon četiri godine odlazi, ne vidim zašto bi činovnici mogli vječno raditi", poručio je Lalovac. Ističe kako su pri tome važni jasni kriteriji.

Izvor: http://www.poslovni.hr/hrvatska/sindikati-nesluzbeno-podupiru-uvoenje-stimulacije-za-dobre-radnike-i-destimulacije-za-losije-292559#social-article

Na 03. Izbornoj skupštini Udruge pravnika u zdravstvu, održanoj dana 09. listopada 2014. godine, izabrana su nova tijela Udruge.

2014 - 4. Odluka o izboru predsjednika-page-001 1

2014 - 5. Odluka o izboru UO-page-001

387222722 2014 - 6. Odluka o izboru NO-page-001

387223093 2014 - 8. Odluka o izboru tajnika-page-001

Na linkovima se nalaze Prijedlog Poslovnika o radu Izborne skupštine, kao i prijedlozi Odluka koje bi se trebale donijeti na Izbornoj skupštini za izbor tijela Udruge.

 

 

Odluka o kandidacijskom postupku

Poslovnik o radu Izborne skupštine - prijedlog

Odluka o izboru predsjednika Udruge

Odluka o izboru Upravnog odbora Udruge - bira se 7 članova

Odluka o izboru Nadzornog odbora - bira se 3 člana

Stranica 10 od 15